da_Rabat-retur

Rabat hvis du allerede har købt billet uden rabat.

Har du købt billet online til en afgang i perioden 28. juni – 6. august 2020 uden rabat, dvs. at du har betalt 90 kr. for en returbillet for en voksen og 45 kr. for en returbillet for et barn, kan du få refunderet forskellen mellem den betalte pris og rabatprisen.

Sådan kan få rabat på din allerede købte billet:

  • Send/videresend din kvittering og den købte billet, som du har modtaget på mail, til kasserer@sfvj.dk.
  • I mailen skal du skrive at du ønsker at få rabat på den købte billet og oplyse hvilken konto (registreringsnummer og kontonummer) som rabatten skal overføres til.
  • I mailens emne skal du angive: ”Ansøgning om rabat på købt billet”

Vi vil behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Af hensyn til regnskabsaflæggelse overfor Slots- og Kulturstyrelsen vil Syd Fyenske Veteranjernbane opbevare de modtagne oplysninger fra dig indtil styrelsen har godkendt vores rabatregnskab. Herefter sletter vi oplysningerne.

5600 Faaborg