da_Om os

Hvem er Syd Fyenske Veteranjernbane

Syd Fyenske Veteranjernbane (SFvJ) er en forening, som kører veterantog på jernbanen mellem Faaborg og Korinth. Foreningen bliver drevet på frivillig og ulønnet basis af foreningens medlemmer. Foreningen har til huse i Syd Fyenske Jernbaners gamle remiseanlæg i Faaborg.

Det er et af vores mål at føre gamle lokomotiver og vogne tilbage til deres oprindelige udseende og bruge dem i SFvJs tog. SFvJs billetindtægter går til dette arbejde.

SFvJs tog repræsenterer dansk jernbanehistorie fra 1910 – 1950’erne. Vi kan oprangere et tog med ældre person- og rejsegodsvogne bygget i teaktræ, eller et mere ”moderne” tog med en stor personvogn bygget i stål. I toget vil der ofte være indsat en vogn med lift til brug for kørestolsbrugere.

Jernbanen mellem Faaborg og Korinth er en del af Ringe – Faaborg Banen (RFB), der blev åbnet 1. april 1882. Persontrafikken på Faaborg-banen blev indstillet i 1962, mens transport af gods til Faaborg først ophørte i 1987. I 1989 begyndte SFvJ at køre veterantog på hele strækningen mellem Faaborg og Ringe, men i 2002 ophørte driften på sporet mellem Korinth og Ringe. Dette spor er senere blevet fjernet, og strækningen er i dag natursti.

SFvJ har ca. 100 medlemmer, hvoraf 10 – 15 bruger en stor del af deres fritid på at køre tog og med at holde bane, lokomotiver og vogne vedlige. Der arbejdes på materiel og bane hver lørdag og ofte på andre af ugens dage – året rundt.

Personalet fotograferet i Pejrup ved vores event "Kulrøg og dieselos" i august 2010
Personalet fotograferet i Pejrup ved vores event “Kulrøg og dieselos” i august 2010
Medlemskab

SFvJ har brug for såvel aktive som passive medlemmer til at støtte op om foreningens aktiviteter. Som aktivt medlem er det muligt at deltage i foreningens mange aktiviteter, herunder at gøre tjeneste på vores mange plan- og særtog efter en vis uddannelse.

Medlemskab koster p.t. 325 kr. årligt.

Skriv til info@sfvj.dk, hvis du gerne vi være medlem.
Eller kontakt formand Jørn Knudsen på +45 20151553.

Eller vil du blot vide mere:

Mail: info@sfvj.dk
Telefon: +45 20 15 15 53 (formand Jørn Knudsen)

Følg os også få Facebook

5600 Faaborg